NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
BEST SELLER
BEST SELLER
Sort by
Show result

Buku ini menghimpunkan pelbagai topik yang berkaitan dengan teater dan drama termasuk juga dalam konteks drama dalam pendidikan. Buku Drama dan Teater dalam Pendidikan: Pengertian, Teori dan Amalan ini juga berkisarkan tentang sejarah perkembangan drama Melayu di Malaysia dan juga pengenalan mengenai teori-teori teater barat. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, ternyata buku ini dapat memperkayakan konsep kemahiran mengajar iaitu dengan menggabungkan kemahiran holistik dan kemahiran kreatif.

RM26.30
RM35.00
RM18.80
RM25.00

Buku ini sangat sesuai dijadikan rujukan para pengkaji sejarah, ilmuwan Islam, ahli sosiologi dan politik, gerakan Islam, para siswazah dan juga orang awam yang ingin mengetahui tentang perjuangan Kaum Muda.

RM33.80
RM45.00

Dalam buku ini, topik dibahagikan kepada bahagian yang ringkas supaya setiap teknik baharu yang anda pelajari tidak begitu menggentarkan. Ketika membaca buku ini, berhenti sejenak, dan semak apa yang anda fahami dengan menyelesaikan soalan latihan sehinggan selesai, dan belajarlah mengikut kemampuan anda sendiri.

RM52.50
RM70.00

Pengalaman dan teori hasil pembacaan penulis dalam menangani kanak-kanak khas membuahkan penulisan Pendidikan Kanak-kanak Berkeperluan Khas ini. Penggabungjalinan antara pengalaman penulis dan teori yang dikemukakan dalam buku ini cuba membawa pembaca untuk memahami dengan lebih jelas mengenai kanak-kanak berkeperluan khas. Perbincangan mengenai teori, model, terapi, strategi, proses pengajaran dan pembelajaran, penglibatan ibu bapa serta ahli profesional dalam berhadapan dengan kanak-kanak berkeperluan khas telah sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada pembaca agar lebih memahami keperluan kanak-kanak khas.

RM30.00
RM40.00

Buku ini bertujuan memberikan pengetahuan yang perlu diketahui, kemahiran, dan strategi kepada pendidik dan ibu bapa bagi memupuk kemahiran berfikir, dan yang lebih penting kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan pelajar dan kanak-kanak.

RM48.80
RM65.00

Buku Penulisan Proposal Penyelidikan Ilmiah menghurai pelbagai aspek berkaitan penulisan proposal penyelidikan ilmiah.

RM22.50
RM30.00
RM15.00
RM20.00