NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM28.00 RM35.00
CABARAN KOMUNITI ORANG ASLI DALAM MATLAMAT PEMBANGUNAN LESTARI
End In :
Price RM28.00 RM35.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 1 cm
Availability 10
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-629-7524-32-0

Buku Cabaran Komuniti Orang Asli dalam Matlamat Pembangunan Lestari bertujuan untuk menelusuri cabaran komuniti orang asli dalam memperkasa kemajuan pada masa hadapan. Buku ini menyentuh perbincangan mengenai Pendidikan Sekolah Rimba, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), Kejayaan Akademik Komuniti Orang Asli, Pendidikan Keusahawanan, Undang-undang, Perkhidmatan Jalur Lebar Internet, Peranan Kaunseling dan Cabaran dan kelestarian Kehidupan Komuniti orang asli. Perbincangan dalam buku ini dapat dilihat khususnya dalam beberapa aspek yang saling berhubung kait antaranya melalui keperluan membangunkan kelestarian Pendidikan komuniti orang asli selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari 2030 (SDGs 2030). Penulisan buku ini dijayakan agar pembaca memahami dalam usaha yang boleh dilakukan dalam menelusuri cabaran dalam memperkasa kelestarian pendidikan, sosioekonomi dan kehidupan komuniti orang asli. Buku ini harus dimiliki oleh mereka yang berminat tentang Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs 2030) khususnya mengenai kelestarian kehidupan Komuniti Orang Asli. Lantaran itu, buku ini juga sesuai dijadikan rujukan para pengkaji pembangunan lestari, bidang geografi, alam sekitar, sains persekitaran, dan juga pelbagai bidang yang merentas disiplin serta para siswazah dan orang awam.

Buku Cabaran Komuniti Orang Asli dalam Matlamat Pembangunan Lestari bertujuan untuk menelusuri cabaran komuniti orang asli dalam memperkasa kemajuan pada masa hadapan. Buku ini menyentuh perbincangan mengenai Pendidikan Sekolah Rimba, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (PdP), Kejayaan Akademik Komuniti Orang Asli, Pendidikan Keusahawanan, Undang-undang, Perkhidmatan Jalur Lebar Internet, Peranan Kaunseling dan Cabaran dan kelestarian Kehidupan Komuniti orang asli. Perbincangan dalam buku ini dapat dilihat khususnya dalam beberapa aspek yang saling berhubung kait antaranya melalui keperluan membangunkan kelestarian Pendidikan komuniti orang asli selari dengan Matlamat Pembangunan Lestari 2030 (SDGs 2030). Penulisan buku ini dijayakan agar pembaca memahami dalam usaha yang boleh dilakukan dalam menelusuri cabaran dalam memperkasa kelestarian pendidikan, sosioekonomi dan kehidupan komuniti orang asli. Buku ini harus dimiliki oleh mereka yang berminat tentang Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs 2030) khususnya mengenai kelestarian kehidupan Komuniti Orang Asli. Lantaran itu, buku ini juga sesuai dijadikan rujukan para pengkaji pembangunan lestari, bidang geografi, alam sekitar, sains persekitaran, dan juga pelbagai bidang yang merentas disiplin serta para siswazah dan orang awam.

What's in the box

BUKU BERSERTA BUBBLE WRAP