PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
Contact Us

Company details
UPSI PRESS MALL
Pejabat Karang Mengarang (UPSI Press)
Aras Bawah, Perpustakaan Tuanku Bainun (PTB)
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim
05-4506464 / 5533 / 0192883362
05-4595169
Enquiry Form
Please send enquiry with the form below