NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM32.00 RM40.00
ANALISIS DATA DAN PELAPORAN DALAM PENYELIDIKAN PENDIDIKAN
End In :
Price RM32.00 RM40.00
Size (L x W x H) 18 cm x 1.5 cm x 25 cm
Points Needed 800
Availability 7
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-2159-19-3

Buku Analisis Data dan Pelaporan dalam Penyelidikan Pendidikan menyediakan satu pilihan sumber rujukan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi dalam proses menganalisis data dan menyediakan satu laporan penyelidikan. Bahagian pertama buku ini menerangkan konsep asas yang perlu diketahui oleh pelajar dalam melaksanakan penyelidikan. Bahagian yang berikutnya menerangkan bagaimana data kuantitatif yang dikumpulkan oleh penyelidik boleh disimpan dan dianalisis dengan bantuan program SPSS. Tajuk-tajuk buku ini disusun dengan kaedah pelaporan bagi memudahkan pemahaman pelajar terhadap data penyelidikan. Isi kandungan boleh memberi panduan bagaimana data disemak, ditransformasikan, dikodkan semula dan membuat rumusan. Pelajar boleh memilih analisis data yang sesuai untuk memproses data dan menjawab soalan kajian masing-masing.  Isi kandungan disusun bermula daripada asas statistik yang mudah iaitu, statistik deskriptif sehingga kepada analisis regresi. Seterusnya, buku ini juga menyediakan maklumat bagaimana bentuk laporan yang boleh ditulis sebagai panduan bagi menyiapkan penyelidikan kuantitatif. Ini termasuklah contoh-contoh bagaimana objektif, soalan kajian dan hipotesis kajian yang boleh dibina, analisis yang sesuai dan bagaimana laporan boleh disediakan. Bahagian terakhir dalam buku ini pula memberikan pendedahan ringkas mengenai konsep asas dalam penyelidikan kualitatif.

Buku Analisis Data dan Pelaporan dalam Penyelidikan Pendidikan menyediakan satu pilihan sumber rujukan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi dalam proses menganalisis data dan menyediakan satu laporan penyelidikan. Bahagian pertama buku ini menerangkan konsep asas yang perlu diketahui oleh pelajar dalam melaksanakan penyelidikan. Bahagian yang berikutnya menerangkan bagaimana data kuantitatif yang dikumpulkan oleh penyelidik boleh disimpan dan dianalisis dengan bantuan program SPSS. Tajuk-tajuk buku ini disusun dengan kaedah pelaporan bagi memudahkan pemahaman pelajar terhadap data penyelidikan. Isi kandungan boleh memberi panduan bagaimana data disemak, ditransformasikan, dikodkan semula dan membuat rumusan. Pelajar boleh memilih analisis data yang sesuai untuk memproses data dan menjawab soalan kajian masing-masing.  Isi kandungan disusun bermula daripada asas statistik yang mudah iaitu, statistik deskriptif sehingga kepada analisis regresi. Seterusnya, buku ini juga menyediakan maklumat bagaimana bentuk laporan yang boleh ditulis sebagai panduan bagi menyiapkan penyelidikan kuantitatif. Ini termasuklah contoh-contoh bagaimana objektif, soalan kajian dan hipotesis kajian yang boleh dibina, analisis yang sesuai dan bagaimana laporan boleh disediakan. Bahagian terakhir dalam buku ini pula memberikan pendedahan ringkas mengenai konsep asas dalam penyelidikan kualitatif.