NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM38.00
DAKWAH SUATU TUNTUTAN DALAM ISLAM
Price RM38.00
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 23 cm
Points Needed 760
Availability 8
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-0480-65-7

Dakwah ialah suatu kerja mulia para nabi dan rasul Allah. Usaha mulia ini diteruskan lagi oleh para sahabat, tabiin hingga kepada para ulama masa kini. Tugas menyampaikan dakwah ialah satu tuntutan yang mesti dilaksanakan dalam Islam. Namun penyampaikan dakwah kepada masyarakat bukanlah satu kerja mudah seperti yang disangka. Kumpulan sasaran dakwah terdiri daripada pelbagai peringkat manusia. Oleh itu pendakwah hendaklah mengetahui secara meluas ilmu-ilmu dakwah yang mencakupi pelbagai aspek.
 

Dakwah ialah suatu kerja mulia para nabi dan rasul Allah. Usaha mulia ini diteruskan lagi oleh para sahabat, tabiin hingga kepada para ulama masa kini. Tugas menyampaikan dakwah ialah satu tuntutan yang mesti dilaksanakan dalam Islam. Namun penyampaikan dakwah kepada masyarakat bukanlah satu kerja mudah seperti yang disangka. Kumpulan sasaran dakwah terdiri daripada pelbagai peringkat manusia. Oleh itu pendakwah hendaklah mengetahui secara meluas ilmu-ilmu dakwah yang mencakupi pelbagai aspek.
Buku ini digarap sebagai memenuhi tuntutan melaksanakan dakwah masa kini. Perbincangan meliputi matlamat dakwah, sasaran dakwah, kenapa dakwah diperlukan dan hukum melaksanakannya menurut pandangan ulama. Selain itu permasalahan dakwah, psikologi dakwah dan metode penyampaian dakwah melalui kaedah hikmah. Penulisan ini turut menbincangkan kandungan dakwah mencukupi aspek akidah, akhlak dan syariat. Sebagai panduan kepada bakal-bakal pendakwah, perbincangan turut mengupas kandungan dakwah yang mencakupi aspek akidah, akhlak dan syariat serta bagaimana untuk mengaplikasikan dan menyesuaikan media dakwah sesuai dengan keperluan semasa.
Tidak itu sahaja, dakwah turut dilihat daripada aspek gerakan dakwah oleh kerajaan dan bukan kerajaan, pengurusan dakwah terhadap khidmat masyarakat dan dakwah melalui khidmat masyarakat dapat dijalankan.