NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM38.00
TUNTUTAN AKHLAK MULIA DALAM KEHIDUPAN
Price RM38.00
Size (L x W x H) 15 cm x 2 cm x 23 cm
Points Needed 760
Availability 28
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-2159-13-1

Secara umumnya buku ini disusun berdasarkan keperluan semasa masyarakat memahami akhlak mulia secara menyeluruh merangkumi pelbagai aspek. Bagi membentuk ummah yang sejahtera, saling hormat menghormati dan tolong-menolong antara satu sama lain adalah pra syarat membentuk sebuah negara yang aman sejahtera. Justeru, untuk mencapai matlamat tersebut masyarakat dituntut melaksanakan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Perbincangan tentang akhlak mulia dalam kehidupan manusia sangat luas meliputi aspek berakhlak mulia terhadap diri sendiri, berakhlak mulia dalam masyarakat, berakhlak mulia terhadap alam sekitar, berakhlak mulia terhadap melalui aktiviti sosial, berakhlak mulia terhadap keluarga dan berakhlak mulia dalam konteks kenegaraan. Oleh itu, perlu ada panduan dan bimbingan kepada seluruh umat Islam dan bukan Islam agar memahami konsep akhlak dan mengaplikasi pengamalan akhlak mulia dalam masyarakat secara jelas dan berkesan. Buku ini sesuai dibaca oleh para ibu bapa dan guru, pentadbir dan pemimpin politik serta seluruh umat Islam yang cintakan akhlak Rasulullah SAW untuk mempelajari dan mendalami akhlak mulia. Diharap paparan konsep dan aplikasi akhlak mulia dalam buku ini dapat dikongsi dan dimanfaatkan secara bersama.

Secara umumnya buku ini disusun berdasarkan keperluan semasa masyarakat memahami akhlak mulia secara menyeluruh merangkumi pelbagai aspek. Bagi membentuk ummah yang sejahtera, saling hormat menghormati dan tolong-menolong antara satu sama lain adalah pra syarat membentuk sebuah negara yang aman sejahtera. Justeru, untuk mencapai matlamat tersebut masyarakat dituntut melaksanakan akhlak mulia dalam kehidupan seharian. Perbincangan tentang akhlak mulia dalam kehidupan manusia sangat luas meliputi aspek berakhlak mulia terhadap diri sendiri, berakhlak mulia dalam masyarakat, berakhlak mulia terhadap alam sekitar, berakhlak mulia terhadap melalui aktiviti sosial, berakhlak mulia terhadap keluarga dan berakhlak mulia dalam konteks kenegaraan. Oleh itu, perlu ada panduan dan bimbingan kepada seluruh umat Islam dan bukan Islam agar memahami konsep akhlak dan mengaplikasi pengamalan akhlak mulia dalam masyarakat secara jelas dan berkesan. Buku ini sesuai dibaca oleh para ibu bapa dan guru, pentadbir dan pemimpin politik serta seluruh umat Islam yang cintakan akhlak Rasulullah SAW untuk mempelajari dan mendalami akhlak mulia. Diharap paparan konsep dan aplikasi akhlak mulia dalam buku ini dapat dikongsi dan dimanfaatkan secara bersama.