PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM7.50 RM25.00
APRESIASI SASTERA PEMIKIRAN A SAMAD SAID ISMAIL DALAM: INGIN JADI PUJANGGA
End In :
Price RM7.50 RM25.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 0.5 cm
Availability 18
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Sejarah suatu bangsa dicipta oleh tokoh-tokoh politik dan negarawan, tetapi kaum wartawanlah pemula dan perangka sejarah itu. A. Samad Ismail tidak sekadar menyingkap dan menghuraikan detik sejarah kewartawanan tetapi dengan tajam mentafsir denyut jantung masyarakat serta warna-warna politik, ekonomi dan budaya yang mencerminkan watak nasional kita.

Sejarah suatu bangsa dicipta oleh tokoh-tokoh politik dan negarawan, tetapi kaum wartawanlah pemula dan perangka sejarah itu. A. Samad Ismail tidak sekadar menyingkap dan menghuraikan detik sejarah kewartawanan tetapi dengan tajam mentafsir denyut jantung masyarakat serta warna-warna politik, ekonomi dan budaya yang mencerminkan watak nasional kita. Perjuangan dan pergorbanan besar kaum wartawan dalam perjuangan semangat nasionalisme dan pendedahan pelbagai kepincangan sosial yang melanda masyarakat Melayu digambarkan dengan berterus-terang berasaskan pengalaman hidup A. Samad Ismail yang berkecimpung lama dalam dunia kewartawanan. Penulisannya memperlihatkan dan membuktikan beliau sebagai seorang wartawan unggul dan pejuang sastera yang konsisten. Pemikirannya menunjukkan berlakunya perubahan pada zaman awal perkembangan kesusasteraan Melayu moden di Malaysia.