PELAKSANAAN PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 1 TELAH BERMULA PADA 29 JUN 2021 SEHINGGA TARIKH DIBERITAHU KELAK. #STAYHOME #STAYSAFE
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM12.00 RM60.00
FALSAFAH DAN KRITIKAN SENI
End In :
Price RM12.00 RM60.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 2 cm
Availability 26
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Kandungan buku ini berkaitan dengan beberapa ulasan dan pandangan ahli falsafah klasik dan moden berhubung dengan seni, falsafah dan kritikan.

Kandungan buku ini berkaitan dengan beberapa ulasan dan pandangan ahli falsafah klasik dan moden berhubung dengan seni, falsafah dan kritikan. Pandangan yang diberikan itu lebih menumpukan kepada nilai-nilai falsafah, estetika dan kritikan seni. Menghayati karya seni visual akan menjadi lebih bermakna sekiranya kita dapat memahami akan peranan falsafah dan kritikan seni. Bidang kritikan seni bukan asing dalam dunia seni visual. Ia telah dibincangkan lebih awal oleh ahli falsafah klasik dan moden. Nama-nama ahli falsafah agung seperti Scorates, Plato dan Aristotle menjadi begitu terkenal bila membicara seni dari sudut falsafah atau kritikan. Begitu juga dengan ahli falsafah moden seperti Al-Ghazali, Wolfflin, Winckelmann dan Giorgio Vasari begitu berjaya mengemukakan pandangan berkaitan dengan falsafah dan kritikan seni. Pandangan yang diberikan itu amat bermakna kapada pelukis dan peminat seni untuk menghayati karya seni dengan lebih mendalam lagi.