NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM36.00 RM45.00
KEBITARAAN PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN GEOGRAFI DI SEKOLAH
End In :
Price RM36.00 RM45.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 2 cm
Availability 10
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-629-7524-22-1

Buku "KEBITARAAN PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN GEOGRAFI DI SEKOLAH" diterbitkan khusus untuk pelajar-pelajar pendidikan pusat pengajian tinggi sama ada di Universiti (IPTA/IPTS) atau Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang mengkhusus kepada pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) mata pelajaran geografi. Pada masa yang sama, guru sedia ada boleh memanfaatkan buku ini untuk digunakan dalam PdPc di sekolah sedia ada. Buku ini juga boleh dibaca pelajar sekolah menengah kerana terdapat bab-bab aplikasi yang boleh digunakan dalam PdPc di sekolah juga. Buku ini pada awalnya memperkenalkan pembaca kepada sejarah pendidikan secara am dan meneroka bagaimana pendidikan di Malaysia itu berkembang sehingga kini. Pembaca diperkenalkan elemen terbaharu dalam kurikulum berkaitan yang diketengahkan di dalam setiap bab malahan beberapa bab juga menukilkan aplikasi sedia ada yang boleh digunakan dalam PdPc. Buku ini mengandungi 11 bab. Kekuatan buku ini adalah kupasannya yang menyeluruh tentang PdPc mata pelajaran Geografi yang digunakan oleh pelajar IPT, Guru Sekolah yang mengajar mata pelajaran Geografi dan juga murid-murid sekolah sebagai alat bantu mengajar (ABM) mereka. Buku ini boleh menjadi panduan kepada mereka dalam menjadikan PdPc mengikut arus semasa dengan keperluan kepada Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) dalam menjadikan warga Malaysia yang lebih berpengetahuan untuk masa hadapan yang lebih cemerlang.

Buku "KEBITARAAN PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN GEOGRAFI DI SEKOLAH" diterbitkan khusus untuk pelajar-pelajar pendidikan pusat pengajian tinggi sama ada di Universiti (IPTA/IPTS) atau Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang mengkhusus kepada pembelajaran dan pemudahcaraan (PdPc) mata pelajaran geografi. Pada masa yang sama, guru sedia ada boleh memanfaatkan buku ini untuk digunakan dalam PdPc di sekolah sedia ada. Buku ini juga boleh dibaca pelajar sekolah menengah kerana terdapat bab-bab aplikasi yang boleh digunakan dalam PdPc di sekolah juga. Buku ini pada awalnya memperkenalkan pembaca kepada sejarah pendidikan secara am dan meneroka bagaimana pendidikan di Malaysia itu berkembang sehingga kini. Pembaca diperkenalkan elemen terbaharu dalam kurikulum berkaitan yang diketengahkan di dalam setiap bab malahan beberapa bab juga menukilkan aplikasi sedia ada yang boleh digunakan dalam PdPc. Buku ini mengandungi 11 bab. Kekuatan buku ini adalah kupasannya yang menyeluruh tentang PdPc mata pelajaran Geografi yang digunakan oleh pelajar IPT, Guru Sekolah yang mengajar mata pelajaran Geografi dan juga murid-murid sekolah sebagai alat bantu mengajar (ABM) mereka. Buku ini boleh menjadi panduan kepada mereka dalam menjadikan PdPc mengikut arus semasa dengan keperluan kepada Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) dalam menjadikan warga Malaysia yang lebih berpengetahuan untuk masa hadapan yang lebih cemerlang.

What's in the box

BUKU BERSERTA BUBBLE WRAP