NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
80
GLOBALISASI EKONOMI DENGAN MANTERA PERSAINGANNYA : KESAN DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI
RM2.00 RM10.00
GLOBALISASI EKONOMI DENGAN MANTERA PERSAINGANNYA : KESAN DAN IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI
End In :
Price RM2.00 RM10.00
Size (L x W x H) 23 cm x 15 cm x 0.5 cm
Points Needed 200
Availability 19
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

Sejak 1980-an, semakin banyak diperkatakan tentang proses pembangunan sejagat yang bersifat kontemporari, multidimensional dan berkontroversi. Proses pembangunan ini dikenali sebagai "globalisasi".

Sejak 1980-an, semakin banyak diperkatakan tentang proses pembangunan sejagat yang bersifat kontemporari, multidimensional dan berkontroversi. Prosespembangunan ini dikenali sebagai "globalisasi". Berbagai-bagai definisi diberi, berbagai ramalan dijangka, dan berbagai-bagai persepktif dihujah. Bagi kebanyakan penulis ekonomi, globalisasi boleh didefinisikan sebagai proses pengaliran bebasbarang-barang dan perkhidmatan, modal, manusoa, maklumat dan idea yang keseluruhannya menggerakkan ekonomi dan masyarakat ke arah pengintegrasian pasaran dunia.