NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH.
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
RM35.00
PERKHIDMATAN PERANTARAAN DALAM PENGELUARAN FIRMA ELEKTRONIK
Price RM35.00
Size (L x W x H) 152 cm x 2 cm x 228 cm
Points Needed 700
Availability 32
Shipping Fee
Quantity
Description
Highlight

ISBN 978-967-2159-19-3

Buku ini menjelaskan perkaitan perkhidmatan perantaraan dalam proses pengeluaran firma elektronik terutamanya sebelum dan semasa produk dihasilkan. Penulisan berkaitan sektor perkhidmatan perantaraan yang mengaitkan pengeluaran dalam sektor pembuatan tidak banyak ditulis oleh sarjana di Malaysia. Buku ini merupakan langkah awal ke arah perbincangan bagaimana pengeluaran dalam industri elektronik dikaitkan dengan keupayaan yang terdapat dalam komponen perkhidmatan perantaraan termaju. Peranan perkhidmatan perantaraan termaju seperti komponen P&P dan IT sangat penting dalam konteks pengeluaran produk elektronik kerana kitaran hayat produk yang semakin singkat dan memerlukan usaha mencipta dan mengeluarkan produk baharu yang cepat agar tidak ketinggalan dalam pasaran. Keadaan ini menjadikan peranan komponen perkhidmatan P&P dan IT sangat kritikal dalam proses pengeluaran produk elektronik. Buku ini turut membincangkan cabaran sektor industri di Malaysia dalam era Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0). Perbincangan berkaitan dengan komponen utama yang menjadi nadi kepada Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) seperti kemunculan pelbagai perkara yang bersifat superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memberi cabaran baharu kepada manusia untuk mengoptimumkan fungsi otak dalam setiap perancangan dan tindakan mereka. Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan pelajar dan pengkaji bidang geografi ekonomi, geografi industri dan geografi perkhidmatan.
 

Buku ini menjelaskan perkaitan perkhidmatan perantaraan dalam proses pengeluaran firma elektronik terutamanya sebelum dan semasa produk dihasilkan. Penulisan berkaitan sektor perkhidmatan perantaraan yang mengaitkan pengeluaran dalam sektor pembuatan tidak banyak ditulis oleh sarjana di Malaysia. Buku ini merupakan langkah awal ke arah perbincangan bagaimana pengeluaran dalam industri elektronik dikaitkan dengan keupayaan yang terdapat dalam komponen perkhidmatan perantaraan termaju. Peranan perkhidmatan perantaraan termaju seperti komponen P&P dan IT sangat penting dalam konteks pengeluaran produk elektronik kerana kitaran hayat produk yang semakin singkat dan memerlukan usaha mencipta dan mengeluarkan produk baharu yang cepat agar tidak ketinggalan dalam pasaran. Keadaan ini menjadikan peranan komponen perkhidmatan P&P dan IT sangat kritikal dalam proses pengeluaran produk elektronik. Buku ini turut membincangkan cabaran sektor industri di Malaysia dalam era Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0). Perbincangan berkaitan dengan komponen utama yang menjadi nadi kepada Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0) seperti kemunculan pelbagai perkara yang bersifat superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memberi cabaran baharu kepada manusia untuk mengoptimumkan fungsi otak dalam setiap perancangan dan tindakan mereka. Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan pelajar dan pengkaji bidang geografi ekonomi, geografi industri dan geografi perkhidmatan.