NIKMATI DISKAUN HEBAT DARI 20% SEHINGGA 95% BAGI BUKU TERPILIH. >>><<< JUMPA ANDA SEMUA DI PESTA BUKU ANTARABANGSA KUALA LUMPUR 2023 PADA 26 MEI 2023 SEHINGGA 4 JUN 2023 BERTEMPAT DI PUSAT DAGANGAN DUNIA KUALA LUMPUR (WTCKL).
Sign Up Now and Get RM5.00 Voucher
Latest Products
Sort by
Show result

ISBN 978-629-7524-16-0

Buku Media Pendidikan: Kajian dan Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar adalah sebuah buku yang merumuskan pengalaman serta dapatan penyelidikan berkaitan media kreatif dan adaptasinya dalam pendidikan sebagai panduan untuk penyelidik dan pembangun bahan instruksi berasaskan multimedia. Keunikan buku ini ialah kandungannya yang mengintegrasikan bidang reka bentuk media kreatif dan bidang reka bentuk instruksi. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan, termasuk aspek lontaran idea, laporan penyelidikan, tinjauan literatur dan panduan langkah demi langkah. 

RM48.00
RM60.00

ISBN 978-629-7524-13-9

Buku Tun Dr. Mahathir Mohamad Kuasa & Krisis Kehakiman 1982-1988 bertujuan untuk menelusuri pentadbiran Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri yang ke-4 dan kesannya terhadap sistem kehakiman di Malaysia. Kesan pentadbiran Tun Dr. Mahathir terhadap sistem kehakiman dapat dilihat khususnya dalam beberapa aspek yang saling berhubung kait antaranya siri campur tangan dan perluasan kuasa eksekutif terhadap bidang kuasa badan kehakiman dalam tempoh masa yang dikaji. Ia menjadi politik antara badan eksekutif dengan badan kehakiman Malaysia.

RM32.00
RM40.00

ISBN 978-967-2851-64-6

This series consists of four books. They have been specially designed for children aged 3-12. The colourful illustration and meaningful stories are sure to impart good moral values among children. Read the good deeds of Bella, Shelly, Alice and Mary. You will definitely enjoy reading their kindness and friendly characters.

RM16.00
RM20.00

ISBN 978-967-2851-65-3

This series consists of four books. They have been specially designed for chuldren aged 3-12. The colourful illustration and meaningful stories are sure to impart good moral values among children. Read the good deeds of Bella, Shelly, Alice and Mary. You will definitely enjoy reading their kindness and friendly characters.

RM16.00
RM20.00

ISBN 978-967-2851-63-9

This series consists of four books. They have been specially designed for children aged 3-12. The colourful illustration and meaningful stories are sure to impart good moral values among children. Read the good deeds of Bella, Shelly, Alice and Mary. You will definitely enjoy reading their kindness and friendly characters.

RM16.00
RM20.00

ISBN 978-967-2851-62-2

This series consists of four books. They have been specially designed for children aged 3-12. The colourful illustration and meaningful stories are sure to impart good moral values among children. Read the good deeds of Bella, Shelly, Alice and Mary. You will definitely enjoy reading their kindness and friendly characters.

RM16.00
RM20.00

ISBN 978-967-0050-69-0

Buku Kajian Tindakan dalam Pendidikan Moral ditulis untuk menampung kekurangan buku berkaitan metodologi dalam penyelidikan Kajian Tindakan. Buku ini memberi tumpuan khusus dalam aspek pelaksanaan Kajian Tindakan secara praktikal dalam bidang Pendidikan Moral. Penulisan buku ini juga memuatkan metodologi pendekatan kuantitatif, kualitatif, pendekatan campuran dan reka bentuk penyelidikan secara ringkas untuk memberikan pemahaman awal tentang penyelidikan kepada para penyelidik novis.

RM32.00
RM40.00

ISBN 978-629-7524-11-5

Pendedahan awal konsep pedagogi dan pendidikan awal kanak-kanak, prinsip pengalaman pembelajaran dan pengajaran kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan berdasarkan Kurikulum PERMATA dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

RM32.00
RM40.00

ISBN 978-967-0050-65-2

Buku ini menyumbang kepada pengamalan teknik penjanaan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pengajaran Bahasa Melayu di peringkat sekolah. Buku ini amat sesuai dijadikan rujukan yang sangat bermanfaat kepada para pelajar dan mahasiswa pelbagai peringkat, ahli akademik serta para pengkaji dan masyarakat dalam usaha mereka memahami dan megaplikasikan KBAT dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.

RM28.00
RM35.00

ISBN 978-967-2908-32-6

Buku ini adalah cernaan hasil penyelidikan dan kajian berkaitan dengan fenomena pendidikan Bahasa melayu dan Kesusasteraan Melayu. Oleh hal yang demikian, terdpat banyak pemikiran yang telah diketengahkan dalam buku ini untuk diperhalusi dan diterjemahkan dalam realiti iklim pendidikan negara.

RM45.05
RM53.00

ISBN 978-967-2908-35-7

Realisasi lsu atau Dinamika Kajian dalam bidang Bahasa, Sastera dan Budaya amatlah diperlukan untuk mengangkat martabat bidang-bidang ini agar selari dengan arus kemodenan dan teknologi masa kini. Para ahli akademik dan tokoh dalam ketiga-tiga bidang ini cuba mengangkat isu-isu sebenar ini agar perkembangan ilmu itu terpelihara untuk diwasilahkan kepada pengkaji, pensyarah, guru dan pelajar serta generasi alfa sekarang.

RM69.70
RM82.00

ISBN 978-967-2851-11-0

Antara bangsa utama yang mendukung perkembangan tamadun Islam (dari segi kronologi) adalah bangsa Arab, Parsi, Turki dan Melayu. Buku ini (Telaah Khazanah Sastera Turki) meninjau bagaimana bangsa Turki menyumbangkan khazanah persuratannya dalam peradaban Islam. Kebanyakan kandungannya - dalam bentuk artikel, esei, dan terjemahan karya kreatif - tertumpu kepada perihal sastera, baik yang klasik mahupunmoden. Turut disertakan dua artikel yang menyentuh bahasa Turki. Selain perbahasan tentang sastera Turki sepenuhnya, ada juga perbincangandalam konteks perbandingan dengan sastera-sastera Islami yang lain seperti sastera Arab, Parsi dan Melayu.

RM99.20
RM124.00

ISBN 978-967-0050-61-4

Buku ini mengisahkan tentang perjuangan kemerdekaan Malaysia. Perjuangan rakyat, ia bermula di bumi bertuah negeri Perak darul Ridzuan. Kesedaran dan kebangkitan anak-anak muda kelahiran negeri Perak memberi impak besar dalam perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu waktu itu. Gema merdeka bermula di bumi Perak dan seterusnaya disahut silih berganti dari negeri-negeri Melayu yang lain. Kemunculan Sultan Idris Training Collage (SITC) di bumu Mualim, Tanjong Malim, Perak.

RM32.00
RM40.00

ISBN 978-967-0050-68-3

Penulisan bahan ilmiah seperti esei, laporan penyelidikan,disertasi, artikel jurnal dan buku memerlukan gaya yang formal. Salah satu gaya yang popular digunakan dalam bidang Sains Sosial dan Pendidikan ialah gaya American Psychological Association ( APA ). Gaya ini telah dikemas kini dalam versi baharu iaitu Edisi ke-7 yang secara rasminya diperkenalkan pada tahun 2019.

RM40.00
RM50.00

ISBN 978-967-2799-53-5

Buku ini dengan jelas membicarakan mengenai konsep keyakinan diri dalam melihat persamaan dan perbezaan terhadap konsep keyakinan diri menurut perpektif Barat dan Islam. Ternyata bahawa menurut perspektif Islam, konsep keyakinan diri adalah lebih meluas, kekal dan umum kerana Islam mengaitkan keyakinan diri dengan konsep ketuhanan (Uluhiyah)

RM20.00
RM25.00

ISBN 978-967-0050-46-1

Buku kepimpinan dan pengurusan Pusat pendidikan Awal Kanak-kanak ini mengandungi 13 bab yang lengkap meliputi pelbagai aspek pengurusan diperingkat TADIKA dan TASKA. Buku ini juga menjelaskan teori-teori yang berkaitan, serta menerangkan ciri-ciri pusat pendidikan awal kanak-kanak yang berkesan yang merangkumi aspek pengurusan kakitangan, pengurusan murid, penyelenggaraan peralatan, pengurusan kewangan, pengurusan makanan, pengurusan program serta hubungan pusat awal kanak-kanak dengan komuniti. Selain itu, buku ini turut membincangkan tentang kepimpinan dan juga bidang keusahawanan dalam pendidikan awal kanak-kanak yang boleh diterokai khususnya proses penubuhan TADIKA dan TASKA. 

RM32.00
RM40.00

ISBN 978-967-005-063-8

Buku ini memberi pendedahan kepada pembaca tentang kajian tindakan sebagai penyelidikan asas di sekolah serta memperkenalkan kepada pembaca apa itu kajian tindakan, apa kepentingan dan bagaimana pelaksaannya. Selain itu, buku ini membantupembaca membuat refleksi sehingga mampu merancang penyelidikan tindakan bagi menambah baik pengurusan sekolah mahupun di dalam bilik darjah. Buku ini ditulis oleh penulis bepengalaman dan berlatar belakangkan pendidikan. Bahasa yang digunakan mudah difahami dengan gaya persembahan yang ringkas dan padat agar dapat meningkatkan tahap kefahaman dan minat pembaca terhadap kajian tindakan. Denagn itu, buku ini dapat menjadi rujukan utama, khususnya kepada pendidik yang ingin  menjadi penyelidik kajian untuk menambah baik pengajaran sesuai dengan profesionalisme keguruan.

RM28.00
RM35.00

ISBN 978-967-2159-52-0

Perjalanan pengalaman Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid meniti denai ilmu di kampung di bandar, di ibu kota kemudian di negara asing. Kembali ke tanah air berkhidmat sebagai pendidik, pentadbir, kemudian perancang dan pemimpin tertinggi dalam sektor pendidikan. Semua ini dilakar dengan jelas dalam buku ini supaya pembaca dapat memahami dengan benar sebuah kehidupan manusia  bernama Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin bergelumang mempelopori pembaharuan dalam pendidikan negara yang pada saat ini dan sampai bila-bila kekal dalam ingat kita akan baik budi, khidmat, jasa dan baktinya kepada agama, masyarakat dan negara.

RM72.00
RM90.00

ISBN 978-967-2799-58-0

Buku ini membahaskan Teori Etika dan Moral yang bertunjangkan pemahaman dan analisis akal. Tujuannya bagi merasionalkan teori dari pelbagai sudut yang boleh diaplikasikan.

RM28.00
RM35.00

ISBN 978-967-2851-71-4

The Dewa Pechil tale teaches we cannot succeed alone. The loyalty of Cemara Bermas and her followers are needed for Dewa Pecchil's revival.

RM28.00
RM35.00

ISBN 978-967-2799-81-8

Buku ini dihasilkan untuk kegunaan murid-murid Ijazah Sarjana Muda dan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani kerana kandungannya bolej dijadikan panduan serta menepati kaedah mengajardalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

RM28.00
RM35.00

ISBN 978-967-2851-70-7

Perjalanan pengalaman Tan Sri Dr. Wan Mohd Zahid meniti denai ilmu di kampung di bandar, di ibu kota kemudian di negara asing. Kembali ke tanah air berkhidmat sebagai pendidik, pentadbir kemudian perancang dan pemimpin tertinggi dalam sektor pendidikan.

RM120.00
RM150.00

ISBN 978-967-2851-69-1

Membuat sesuatu kajian atau penyelidikan bahasa akan menjadi lebih mudah dengan adanya buku ini. Kandungannya yang padat dengan panduan dan petunjuk langkah demi langkah, akan dapt memandu anada ke desinasi penyelidikan yang berimpak tinggi. Kepada para penyelidik, buku ini untuk anda.

Dato'Prof. Dr. Abdul Jalil Othman - Profesr Kehormat Universiti Malaya

RM28.00
RM35.00

ISBN 978-967-2799-78-9

Kemahiran literasi merujuk kepada kemahiran membaca dan mnulis yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak untuk digunakan dalam pembelajaran dan komunikasi harian. Namun begitu, kanak-kanak berkemungkinan mengalami masalah seperti lambat bercakap, pelat, malas membaca buku dan buta huruf.

RM32.00
RM40.00

ISBN 978-967-2799-80-1

Buku ini dihasilkan sebagai santapan minda, dan membukakesedaran pembaca untuk menyelami kehidupan manusia semasa dunia dilanda wabak tersebut, yang menyebabkan kebinasaan ekonomi dan kehilangan nyawa. Buku ini merupakan koleksi hasil karangan pemuisi berbakat yang pernah menyertai pertandingan puisi Covid-19.

RM8.00
RM10.00

ISBN 978-967-2799-23-8

Subjek Falsafah dan Isu Semasa dan Penghayatan Etika dan Peradaban adalah dua kursus wajib universiti yang diperkenalkan oleh mantan Menteri Pendidikan Malaysia, YB Dr. Maszlee Malik pada tahun 2019. Buku ini mengandungi 9 topik.

RM20.00
RM25.00

ISBN 978-967-2799-17-7

Buku ini membicarakan tentang prospek dan cabaran dalam sektor arkeopelancongan di malaysia, iaitu salah satu subsektor di dalam industri pelancongan. Perkembangan terkini menunjukkan industri pelancongan adalah sektor ekonomi yang bukan sahaja popular malahan ia semakin penting di Malaysia.

RM28.00
RM35.00

ISBN 978-967-2851-57-8

The Integrated Classical Guitar Method: Accelerated Learning was designed for beginners with zero or little background in classical guitar playing. Pedagogical considerations are well taken into account in the preparation of this method book. The content is systematically designed in the sense that the mastery of classical guitar competencies at each learning stage is well achieved before proceeding to the next stage.

RM20.00
RM25.00

ISBN 978-967-2799-25-2

Buku ini boleh dijadikan panduan asas kepada pengurus pasukan yang dilantik untuk memahami asas-asas penting yang perlu diketahui oleh seseorang pengurus pasukan termasuklah memahami peranan staf dalam pasukan, peranan dan tanggungjawab seorang Pengurus Pasukan, pelantikan staf dan lain-lain.

RM36.00
RM45.00

(ISBN 978-967-2799-16-0)

Naratif Filem : Satu Pengenalan dihasilkan sebagai buku teks bagi memberi panduan dan kefahaman asas kepada pembaca (pelajar, penulis skrip, pengkritik filem) untuk memahami naratif filem. Pemahaman ini membolehkan pembaca memahami pembentukan sesebuah cerita bagi tujuan apresiasi, kritikan dan penghasilan sesebuah skrip filem yang baik. Buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi para pelajar insititut pengajian tinggi yang mengikuti kursus penulisan skrip, kritikan filem dan juga karya kreatif yang lain seperti novel dan cerpen. Selain itu, ia boleh digunakan oleh penyelidik yang mengkaji bidang perfileman kerana elemen dan struktur naratif adalah asas kepada pemahaman sebuah skrip dan filem.

RM24.00
RM30.00

(ISBN 978-967-2799-16-0)

Naratif Filem : Satu Pengenalan dihasilkan sebagai buku teks bagi memberi panduan dan kefahaman asas kepada pembaca (pelajar, penulis skrip, pengkritik filem) untuk memahami naratif filem. Pemahaman ini membolehkan pembaca memahami pembentukan sesebuah cerita bagi tujuan apresiasi, kritikan dan penghasilan sesebuah skrip filem yang baik. Buku ini sesuai dijadikan rujukan bagi para pelajar insititut pengajian tinggi yang mengikuti kursus penulisan skrip, kritikan filem dan juga karya kreatif yang lain seperti novel dan cerpen. Selain itu, ia boleh digunakan oleh penyelidik yang mengkaji bidang perfileman kerana elemen dan struktur naratif adalah asas kepada pemahaman sebuah skrip dan filem.

RM24.00
RM30.00

(ISBN : 978-967-2851-42-4)

Buku ini menjelaskan beberapa polemik yang muncul berkaitan dengan bidang arkeologi. Realitinya zaman prasejarah di Asia Tenggara seolah-olah tidak lengkap tanpa menyentuh tentang kebudayaan Dongson. Ini kerana kebudayaan Dongson adalah sebahagian daripada tema dalam urutan kebudayaan masyarakat zaman prasejarah di Asia Tenggara. Walau bagaimanapun pemahaman mengenai kebudayaan Dongson dalam kalangan orang awam dipercayai masih kabur dan tidak begitu meluas.

RM24.00
RM30.00

(ISBN :  978-967-2851-67-7)

Setiap muslim wajib mengikuti perintah Nabi SAW. Perintah ini perlu difahami dengan betul sebelum ia dilaksanakan. Oleh itu, amat penting bagi setiap muslim untuk berpegang dengan kaedah yang betul bagi memahami ssebuah hadis. Kaedah memahami hadis yang dimuatkan dalam buku ini dirumuskan daripada apa yang digariskan oleh ulama sepanjang zaman. ia disusun dengan contoh yang praktikal dari hadis dan komentar ulama.

RM24.00
RM30.00

(ISBN :  978-967-2851-44-8)

This early childhood curriculum book describes the importants aspects of the early childhood education that teachers and students must master when teaching innursery and kindergarten. This book aims to contribute knowledge about early childhood curriculum withthe main focus on exposing students and teachers to curricula in Malaysia and the internationalk level.

RM32.00
RM40.00

(ISBN : 978-967-2851-41-7)

Buku Pasukan F PDRM vs Komunis ini menyingkap kembali tentang strategi dan taktikal Parti Komunis Malaya 9PKM) dalam melancarkan pemberointakan bersenjata di Semenanjung Tanah Melayu. Selain itu, buku ini juga mengangkat Pasukan F sebagai pasukn kecil dengan motto "Hanya Yang Berani" tetapi dirahsiakan dari pengetahuan umum sejak mula ditubuhkan.

RM36.00
RM45.00

(ISBN : 978-967-2851-31-8) Exploring Physics in Daily Life: Mechanics and Matters is intended for students taking physics at the pre-university level such as STPM, diploma, matriculation, A-Level and foundations studies. It may also offer a suitable reference for undergraduate students option science asa an elective or minor subjects. The book covers the topic of kinematics and dynamics, matter and fluid mechanics which lay the foundation to the higher field of physics.

RM24.00
RM30.00

(ISBN : 978-967-2851-48-6) Isu kelemahan pelajar dalam mata pelajaran Kimia seringkali diperdebatkan. Di antara Konsep Kimia yang sukar dikuasaioleh pelajar adalah Konsep Tiga Aras Perwakilan Kimia ( aras perwakilan makroskopik, mikroskopik dan simbolik). Ketidakmampuan pelajar dalam menguasai konsep ini menyebabkan mereka tidak berupaya untuk mengaplikasi kemahiran penyelesaian masalah yang amatditekankan sebagai satu kemahiran abad ke-21.

RM24.00
RM30.00

(ISBN : 978-967-2851-04-2) Buku ini memberikan tumpuan kepada perbincangan tentang pembinaan soal selidik Rubrik Dua Lapis. Perbincangan dimulakan asas kepada pembinaan soal selidik ini iaitu berlatar Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Isu-isu berkaitan PBS disentuh bagi memberi gambaran kepada pembaca supaya pembacaan lebih terarah.

RM16.00
RM20.00

(ISBN : 978-967-2851-09-7) Buku ini mebekalkan ilmu pengetahuan, kemahiran, strategi dan teknik praktikal tentang pentaksiran formatif kepada para pendidik, ibu bapa dan para pelajar dalam meningkatkan pencapaian pelajar. Semua orang boleh menafsir tetapi untuk mentaksir supaya menjadi penghubung antara pengajaran dan pembelajaran bukan suatu yang mudah. Ia memerlukan ilmu pengetahuan dan latihan serta motivasi yang mampan dalam memahaminya. 

RM24.00
RM30.00